header

Reincarnatie

Reïncarnatie is de wedergeboorte. Bij reïncarnatie wordt de ziel na het overlijden weer opnieuw geboren in een ander menselijk lichaam. Bekend is dat de dalai lama steeds opnieuw wordt geboren. De tussenliggende jaren wordt er gewacht op zijn terugkeer. Reïncarnatie (Latijn: carne ="opnieuw in het vlees"; Grieks metempsychôsis, "opnieuw bezield”) is het geloof dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen (in de westerse wijsbegeerte doorgaans ‘ziel’ genoemd) na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Het idee van reïncarnatie bestaat al sinds vele duizenden jaren en komt voor in diverse religies en culturen over de gehele wereld. Ook in de New Age-beweging en sommige Indiaanse religies van Noord- en Zuid-Amerika komt geloof in reïncarnatie voor. Het geloof in reïncarnatie wordt ook aangetroffen bij sommige kleine volken in gebieden die als islamitisch bekend staan. In het jodendom wordt reïncarnatie 'Gilgal' genoemd. Het huidige christendom wijst het idee af, maar het vroege Christendom kende ook gelovers in reïncarnatie. De leer over reïncarnatie en incarnatie in de verschillende religies verschillen dikwijls van elkaar. Mensen die geloven in reïncarnatie zien dromen, déjà vu ervaringen en spontane herinneringen als bewijs voor het bestaan van reïncarnatie. Ook tijdens hypnose of visualisatie komen soms beelden van vorige levens naar boven.In het hindoeïsme en boeddhisme is reïncarnatie onlosmakelijk verbonden met karma. Je huidige leven is van invloed op je  wedergeboorte. In de periode tussen twee levens ontstaat het inzicht maar een ziel leert op aarde. Reïncarnatie- en regressietherapieën zijn erop gericht onverwerkte emoties uit een vorig leven op te sporen.
 

 

copyright 2012 spirithealing
 

.......................................................................................................