header

Reiki

Reiki is een alternatieve geneeswijze. Reiki is zowel een energetische therapievorm, als een levenswijze. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een vorm van levensenergie wordt behandeld. De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van Reiki is "universele levensenergie". Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel als een geheel gezien. De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat het "Reikisysteem" genoemd wordt. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling (met als eindmogelijkheid het bereiken van de spirituele verlichting). Tegenwoordig wordt het in het Westen vooral gezien als een alternatieve behandelmethode. Er wordt gesteld dat bij een Reikibehandeling de Reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen en chakra’s. Het doorgeven van deze energie zou kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als ook op afstand. Dit doorgeven van energie heeft een positieve invloed op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. Een belangrijk onderdeel binnen Reiki zijn de zogenaamde Reikiprincipes of leefregels.

 

 

copyright 2012 spirithealing
 

.......................................................................................................