header

Parapsychologie

De parapsychologie is een onderdeel dat onderzoek doet naar het bovennatuurlijke. De parapsychologie hangt samen metde menselijke geest en alles wat bovennatuurlijk is. De parapsycholoog doet onderzoek naar het bestaan ervan, tracht de verschijnselen binnen een consistent wetenschappelijk kader te brengen en een theorie te vormen. Dat kan er volgens hem toe leiden dat de verschijnselen op termijn niet meer als bovennatuurlijk worden aangemerkt of dat een paradigmaverschuiving plaatsvindt. Hiervoor is wel de nodige bewijskracht vereist die niet in strijd is met de huidige stand van de wetenschappelijke kennis. Oorspronkelijk vormden bovennatuurlijke verschijnselen die in talloze grote en kleine godsdiensten en culturen door alle eeuwen heen een belangrijke rol hebben gespeeld de aanleiding tot en de inhoud van de vroege parapsychologie. Volgelingen van moderne religieuze leiders en in het verleden de volgelingen van stichters van de wereldgodsdiensten zoals Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed vertellen dat deze stichters bovennatuurlijk krachten hadden en wonderdaden deden. Hetzelfde geldt voor moderne, al of niet religieuze, wonderdoeners, zoals goeroe's, tovenaars, heksen, yogis, gebedsgenezers, new age-volgelingen omtrent verschijnselen als gedachtelezen (telepathie) en be√Įnvloeding van de materie (telekinese) door gebed, bezweringen, meditatie
 

 

copyright 2012 spirithealing
 

.......................................................................................................