header

Innerlijk kind

Men spreekt vaak over innerlijk kind en dat is eigenlijk niets meer als het kind dat je bent geweest.Vaak sta je ervan te kijken wat een impact het innerlijk kind nog steeds op jouw huidige leven kan hebben. De eerste jaren van een leven laten een grote indruk achter. Als volwassene hebben we vaak te maken met de wel of niet vervormde belevingswereld van het kind in ons. Velen van ons zijn opgegroeid in gebrekkig functionerende gezinnen. Je ouders of verzorgers hadden het misschien al moeilijk genoeg met zichzelf en waren daardoor niet voldoende in staat jou de speciale zorg en aandacht te geven, die jij zo nodig had als kind. Het gebrek aan voldoende liefde en steun in jouw unieke eigenheid kan op den duur een traumatiserende werking gehad hebben. Vaak moest een bepaalde rol gespeeld worden of moest je zoeken hoe je kon compenseren wat je vader en moeder of je verzorgers niet konden geven. Hoe gewond jouw innerlijk kind nog steeds is, kun je zien aan de mate waarin je last hebt van minderwaardigheidsgevoelens, intimiteitproblemen, verslavingen of gevoelens van leegte of destructiviteit naar jezelf of anderen. Wat voor onbevredigend en pijnlijk gedrag je ook vertoont, het blijkt vrijwel altijd overlevingsstrategieën te zijn die je als kind hebt ontwikkeld. Zo’n overlevingsstrategie is gebaseerd op de beperkte ervaringen en overtuigingen waarover je toen beschikte. Die strategieën waren er oorspronkelijk altijd op gericht om je pijn te besparen. Het is mogelijk om daar vanuit het nu naar toe te gaan en het kindje in jezelf te ontmoeten, troost te geven, geborgenheid te laten voelen en daarmee je innerlijk kind en meteen ook je zelf te helen en te bevrijden. Een directe manier om daar mee om te gaan is via visualisaties en meditaties waarin je als volwassene nu contact maakt met je innerlijk kind. Door te vragen aan je innerlijk kind wat het hardste nodig heeft van jou nu om bepaalde dingen te helen, kan je daar in je nu dus rekening mee houden of daar iets nu mee doen. Het is dus niet zo dat je in het verleden moet blijven hangen. Integendeel. Het is een bewust contact zoeken vanuit het nu met dat kindje in jezelf. Voor veel mensen is het contact hebben met je innerlijk kind erg heilzaam. Via dat contact kan het innerlijk kind in jezelf aangeven wat het nodig heeft van je nu. Waar het nog steeds mee zit. Wat zij/hij graag zou willen. En vanuit het nu kan je daar dan iets mee doen. Wil je dit onder begeleiding doen, dan kun je een reis door je ziel doen in onze praktijk. Het geeft een heel opgeruimd gevoel.
 

 

copyright 2012 spirithealing
 

.......................................................................................................