header

Een cursus in wonderen

Informatie pagina: Cursus in wonderen


Helen Schucman en William Thetford hebben samen een cursus in wonderen geschreven in de jaren zestig. Een boek wat enorm beroemd is geworden.Een cursus in wonderen is een cursus over liefde.

Deze twee mensen, Helen en William, namen een gezamenlijke beslissing. Ze waren allebei psycholoog en als collega’s werkzaam aan een universiteit in New York. Hun relatie met elkaar was zeer moeizaam en hun omgeving vol met conflicten. Op een dag zei Bill dat hij genoeg had van al die boosheid en agressie, en hij riep uit: “Er moet een andere weg zijn.” En bijna tot haar eigen verbazing zei Helen, die het nooit met hem eens was, dat ze hem wilde helpen die andere weg te vinden. Helen zag zichzelf niet als religieus of spiritueel. Maar er begonnen bij haar symbolische dromen en visioenen te komen. En op een gegeven moment was er een soort innerlijke stem in haar hoofd die bleef herhalen: ‘Dit is Een cursus in wonderen. Maak alsjeblieft aantekeningen.’ Dat was het begin van een proces dat zeven jaar in beslag zou nemen. Helen schreef op wat de ‘innerlijke stem’ haar dicteerde, en Bill werkte de aantekeningen uit. Zo ontstond de Cursus. Helen identificeerde de ‘stem’ als die van Jezus, en de ‘ik’ in de Cursus verwijst duidelijk naar hem. Helen Schucman heeft altijd Jezus als de auteur van de Cursus beschouwd en zag zichzelf alleen als ‘doorgever’. De tekst van de Cursus was zo krachtig, mooi en diepzinnig dat het onder steeds meer mensen verspreid raakte en uiteindelijk werd uitgegeven. De Cursus is inmiddels in vele talen vertaald. De Cursus bestaat uit drie delen. Het eerste is een Tekstboek dat je kunt lezen en bestuderen. Het tweede deel is een Werkboek dat bestaat uit dagelijkse ‘lessen’: meditaties rond een thema met de uitnodiging dit thema de hele dag door toe te passen op alle situaties die je tegenkomt. Door het Werkboek te doen leer je de theorie en de visie van de Cursus in de praktijk toe te passen. Tenslotte is er het Handboek voor Leraren, met extra verduidelijkingen en aanwijzingen. Het boek is opgezet als een cursus of leerplan voor zelfstudie. De leerweg van déze cursus is om uit onze ervaringen van angst gevoerd te worden naar de universele ervaring van liefde, die onze enige werkelijkheid is. Om die weg te gaan is er maar één ding nodig: je eigen denken dient te transformeren. De Cursus is een ervaringsgerichte training. De gehele inhoud is erop gericht je te leren anders te denken en anders naar dingen te kijken.

 
 

 

copyright 2012 spirithealing
 

.......................................................................................................